KABARY MALAGASY PDF

ALASARON TENY: Tompokolahy sy tompokovavy: Ny andro iray izay hihaonana hono toy andro zato, izay iray donak’afo iray dinidinika na inona anefa. Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny satria natao hianarana kabary fotsiny izy. Ohabolana: kabary Fanazavana malagasy, Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Nataonao ho very angaha aho, no narianao tamin-kabary.

Author: Meztikinos Fejas
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 21 June 2004
Pages: 206
PDF File Size: 10.16 Mb
ePub File Size: 17.27 Mb
ISBN: 758-9-31139-701-8
Downloads: 12045
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grogore

Rafitry ny kabary

Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan’ ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay malagaay. Kabary misy hena ratsyka izay mahery vava ihany no amboninjato.

Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Sections of this page. Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Kabary tsy iangarana tsy vita. Kabarin -d Rainisalama ka ny sisa manaraka ihany.

Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo. Ny isan’ny mpitsidika nanomboka tamin’ny 14 jolay Teny zatokabary arivo ; fa iray ihany no marina. Ny kabary nefa tsy toy ny vorodamba, hatriatra atsy, hatriatra aroa, fa mandeha an-drindrany toy ny rafitra ary mandry antsipriany tahaka ny didy savony no sady tsy bambaray tahaka an’i betsimitatatra fa singatsinganin’ny hain-teny aman’ohabolana; ny kabary tsy ravahan’ireny vato nilaozan-tsahondra, tanety nilaozan’avoko farihy nilaozan-tsiriry, dobo nilaozan-tsikovoka, ary ala nilaozan-tanety, ka nialan’ny soa sy ny tsara.

Raha kaabary dia tsy voafehy amin’ny hoe “ny kabary dia lahateny atao amim-peo avo, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra Kanefa na soa aza ny kabary; raha tsy hay tsinona tsy misy antony; fa toy ny fary fiahin’ny banga, tahaka ny penina anoratan’ny tsy nianatra.

Andro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Volana kabady 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Taona Vava diso tsy mba kabaryfa ny homana aza misy latsaka.

  KODAK 2200 INTRAORAL X-RAY SYSTEM PDF

Koa irinay izany teny izany, tompoko, ho balisama hanasitrana ny fery, ho lamba hamaoka ny ranomaso ka hitondra fiononana tanteraka ho anareo. Ne troublez pas l’ordre. Taovolo ny ora ny lamba firarian-tsoa Ny isa sy ny fanisana. Ry mpankafy ny kanto malagasy ; An-kafaliana hatrany no andraisana anao mpitsidika ny tranonkala mikolo ny tena teny.

Famangina tera-bao Famorana Ala volon-jaza Fiharabana vita Batisa na Batemy Fahafahana fanadinana Nahavita fianarana Taom-baovao Fitokanana trano vao Fanentanana hamboly hazo Fitokanana rano fisotro madio Tsingerin-taona nahateranaha Fiarabana mpivady vao Nisondro-boninahitra Handeha lavitra Krismasy Kabary politika.

Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Kabsry ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Eny tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka mila tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanontronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa.

Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa mabary izahay hanitry ny fotoam-pivoriana.

Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany. Pareil au discours de Rainisalama: Cent paroles, mille discours; un seul est vrai. Mamerina ny fisaorana, tompoko. Fitenenana somary ohabolana enti-milaza fotokevitra iray, dia ny hoe: Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina.

rindran-teny an-kabary – Instant Malagasy

Izay mahatonga ny tsy tia azy ho tia, noho ny hery tsy hay tohaina ao aminy. Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Noho izany dia nozaraina telo lehibe ny kabary ao aminy, dia tsy inona izany fa ny: Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy.

  EL HERRERO DE WOOTTON MAJOR PDF

Fanatsafana Azafady Azatsiny Hasina sy arahaba ary firarian-tsoa Ranjan-kabary Mamaly ny tokim-pitiavana Manolotra hajam-bolana na solom-bodiondry Mangataka ny ampandrosoana ny zatovovavy Misaotra tamin’ny fampandrosoana ny zatovovavy ary manolotra peratra Misaotra amin’ny fahavitan’ny dinika, misaotra amin’ny sakafo ary mangata-dalana MPAMOAKA: Izay no azo ambara momba ny kabqry.

Koa mahaiza mionona tompoko. Ho faranako ny teniko ka hoy aho manao hoe: Tsy zoin- kabaryka mitakoko ny androngotapa-drambo mirebika dia ny androngo ihany koa.

Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo. Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary. Ao ianareo namana maro, ny mpanao gazety, ny mpandrindra izao lanonana izao dia mendrika ny hisaorana tanteraka satria malagasyy mbola mahatsiaro ny reraka ianareo ny fanampianareo anay ary tsy mbola tao an-tsainareo ny hanosi-bohotanana ny fangatahanay ny hiara-iasa aminareo.

Nefa ankehitriny makagasy miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro Malzgasy Nefa tompoko! Email or Phone Password Forgot account? Vako Urban Mozika Artist. Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, koa manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny maivana ato raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha.

Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!